Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


kvalitativni_vyzkum_trhu

Kvalitativní výzkum trhu

Kvalitativní výzkum trhu se zaměřuje především na to, jak jednotlivci a skupiny nahlížejí, chápou a interpretují svět. Kvalitativní výzkum může být označován také za výzkum, který neužívá statistických metod a technik, oproti kvantitativnímu výzkumu. V praxi v psychologického a sociologického výzkumu jsou oba přístupy nejčastěji doplňkem jeden druhého.

V kvalitativním výzkumu je důraz kladen nikoli na měření, ale na porozumění. Kvalitativní výzkum se snaží vcítit do myšlení zákazníka, zkoumá, jaký význam zákazník přikládá dané značce/produktu, zjišťuje, jaká je jeho motivace a např. proč jeden produkt uspokojuje požadavky lépe než jiný. V praxi je kvalitativní výzkum realizován buď formou skupinových diskusí, individuálních hloubkových rozhovorů nebo formou observace (pozorování).

(Zdroj informací: http://cs.wikipedia.org/)

kvalitativni_vyzkum_trhu.txt · Poslední úprava: 2013/10/09 15:34 (upraveno mimo DokuWiki)