Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vzorek_respondentu

Vzorek respondentů

Vzorek respondentů (neboli výběrový soubor)je skupina jednotek, které skutečně pozorujeme. Vzorek respondentů musí být vybrán tak aby plně popisoval strukturu základního souboru.

Když se dělají reprezentativní průzkumy pro Českou republiku, zpravidla se pracuje s výběrovým souborem o cca 1000 - 1200 respondentech. Samozřejmě to je vzorek, který je svým složením (dle základních demografických kritérií, tedy pohlaví, věku, vzdělání, velikosti bydliště apod.) reprezentativní vzhledem k základnímu souboru, tedy odpovídá složení obyvatelstva ČR. Obvykle pro reprezentativní průzkum názorů obyvatel jednoho města (řekněme většího, krajského), stačí cca 500 - 600 respondentů (opět v reprezentativně složeném vzorku). Vzorky menší než 100 respondentů (byť opět reprezentativní) je možné brát pouze jako orientační, vzorky menší než 30 respondentů jsou zcela nepoužitelné (při kvantitativním průzkumu).

vzorek_respondentu.txt · Poslední úprava: 2013/10/09 15:34 (upraveno mimo DokuWiki)