Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


telefonicke_dotazovani

Telefonické dotazování

Telefonické dotazování je jedním z nejrozšířenějších způsobů sběru dat v marketingu. Jedná se o způsob oslovování respondentů pomocí telefonu. Podobně jako v CAPI, se dotazník tazateli zobrazuje přímo na obrazovce a tazatel jej vyplňuje pomocí klávesnice (příp. myši). Počítač zde ale také zabezpečuje výběr telefonního čísla. V současné době jsou telefonicky dosažitelné téměř všechny cílové skupiny populace. V poslední době se tento způsob dotazování využívá jak pro dotazování jednotlivých spotřebitelů, tak firem. Hojně je CATI využíváno pro výzkumy zákaznické spokojenosti, neboť poskytovatelé služeb mají kontakty (telefonní čísla) na své zákazníky a CATI je nejjednodušším a nejefektivnějším způsobem jak takovouto cílovou skupinu zasáhnout.

Telefonické dotazování má však také svá omezení: Nelze jej používat pro dotazníky delšího rozsahu, než cca 15 minut a není možné využívat stimuli, karty či obrázky apod.

CATI

Jedná se o telefonické dotazování respondentů za pomocí počítačového programu. CATI - zkratka z anglického Computer Assisted Telephone Interviewing.

telefonicke_dotazovani.txt · Poslední úprava: 2013/10/09 15:34 (upraveno mimo DokuWiki)