Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


tazatel

Tazatel

Tazatel je osoba, která má za úkol sbírat data pro daný projekt, tedy získat odpovědi na otázky v daném projektu od jednotlivých respondentů. Data může sbírat pomocí osobního rozhovoru, kde se data zapisují do počítače (tzv. CAPI), do papírového dotazníku (tzv. PAPI) nebo například dotazováním po telefonu (tzv. CATI).

Postup práce tazatele

Na začátku každého projektu je tazatel seznámen se zadáním daného projektu. Tazatel poté sbírá data (odpovědi od jednotlivých respondentů), přičemž je povinen řídit se pokyny ze strany agentury (při výběru respondentů apod.) Po dokončení sběru dat, tazatel pošle nebo odevzdá svá data zpět do agentury, kde jsou následně data zpracována.

tazatel.txt · Poslední úprava: 2013/10/09 15:34 (upraveno mimo DokuWiki)