Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


positioning_analyza_absolutni_a_relativni_positioning

Positioning analýza

Positioning slouží k přehlednému vyjádření vztahu sledovaných značek a daných image atributů. Respondent hodnotí sadu imageových atributů na škále, která vyjadřuje míru souhlasu respondenta s tím, že hodnocený atribut popisuje nebo se hodí k dané značce.

Absolutní positioning spočívá v jednoduchém přepočtu průměrů hodnocení jednotlivých atributů na dané škále (např. 1=souhlasím, 5=nesouhlasím ) na škálu procentní (tj. na interval <0%,100%>, kde 0% představuje maximální míru nesouhlasu a 100% pak představuje maximální míru souhlasu). Indexací získáme procentní vyjádření souhlasu s tím, že daný výrok popisuje danou značku. Získané procentní hodnoty pak můžeme snadno použít ke srovnání míry asociace daného výroku se sledovanými značkami.

Relativní positioning eliminuje sílu značek a atributů u absolutního positioningu. Silná značka může mít vysoké hodnoty absolutního positioningu na celé sadě atributů naopak některý atribut může být spojován s celou kategorií hodnocených značek a tudíž může mít u všech značek vysoké hodnoty absolutního positioningu. Relativní positioning odstraňuje tuto sílu značky i atributů, čímž získáme podklady pro určení atributů, které jsou s danou značkou relativně více či méně asociovány. Relativní positioning nám pomáhá správně identifikovat výroky, které jsou cílovou skupinou s danou značkou asociovány nebo naopak.

positioning_analyza_absolutni_a_relativni_positioning.txt · Poslední úprava: 2013/10/09 15:34 (upraveno mimo DokuWiki)