Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


optimalizace_cen

Optimalizace cen

Jsou testy založené na výběru nejlepší cenové varianty z mnoha. Mezi nejznámější a nejrozšířenější techniky pak patří tzv. BPTO (Brand-Price Trade Off) a techniky na bázi conjoitu.

Brand-Price Trade Off

BPTO operuje pouze s cenou výrobku a spočívá v tom, že je respondentovi nabídnut soubor výrobků, u každého z nich je uvedena cena, respondent takto simuluje svůj nákup, tedy vybírá ten, který by si koupil. Následně je cena u některého z výrobků zvýšena a ta samá simulace se opakuje. Na základě jednotlivých výběrů a změnách v preferencích je modelována cenová elasticita výrobku.

Conjoint analýzy

Asi nejkomplexnějším způsobem testování ceny jsou analýzy na bázi conjointu. Tato metodologie vychází z předpokladu, že spotřebitel hodnotí produkt nebo službu jako sumu jednotlivých částí nebo chcete-li atributů výrobku jako je značka, cena, velikost balení atd. a jejich jednotlivých úrovní (značka 1, značka 2, cenová úroveň 1, cena úroveň 2 apod.). Stejně jako u předchozí metodologie, respondent vybírá (nebo hodnotí či udává pořadí) mezi jednotlivými výrobky, pokaždé však s atributy jiné úrovně. Na základě analýzy jednotlivých výběrů, můžeme identifikovat, jak velkou roli hraje každý atribut a na tomto základě modelovat cenovou elasticitu výrobku v kontextu konkurenčních značek, či velikosti balení.

optimalizace_cen.txt · Poslední úprava: 2013/10/09 15:34 (upraveno mimo DokuWiki)