Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


online_dotazovani

Online dotazování

Online dotazování je díky dnešní technicky pokročilé době stále více oblíbenějším druhem marketingového výzkumu. Díky internetu je možné poslat předem připravený dotazník respondentům, kteří jej vyplní pomocí svého počítače či mobilního telefonu. To má za výhodu rychlejší sběr dat, relevantní respondenty (výběr pouze z těch, co odpovídají daným kvótám daného projektu) a zejména nižší finanční náročnost.

Existují dva druhy online dotazování:

CAWI

Jedná se o dotazování respondentů na webových stránkách. CAWI - zkratka je z anglického Computer Assisted Web Interviewing.

CAMI

Jedná se o dotazování respondentů za pomocí mobilních telefonů. CAMI - zkratka je z anglického Computer Assisted Mobile Interviewing.

online_dotazovani.txt · Poslední úprava: 2013/10/09 15:34 (upraveno mimo DokuWiki)