Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


omnibus

Omnibus

V oblasti výzkumu trhu se pod tímto slovem rozumí multiklientské vícetématické šetření, probíhající v pravidelných intervalech. Omnibusový výzkum má pravidelný, předem známý časový harmonogram, pravidelnou trasu (celorepublikově reprezentativní dotazování v daném věkovém intervalu), možnosti zakoupení jednotlivých otázek či částí dotazníku za předem danou cenu.

Omnibus výzkum se využívá zejména u výzkumů, které mají málo otázek a celkový výzkum by byl pro zadavatele velmi nákladný. Do Omnibusu se můžete přihlásit několikrát měsíčně - zpravidla bývají vyhlášeny 2 termíny za měsíc. Vzhledem k předem známé cenové hladině u různých druhů otázek, si můžete lehce vypočítat celkovou finanční a časovou náročnost vašeho projektu.

Je potřeba si uvědomit, že jednání s agenturou může Váš odhad upravit. Například jiná cena je za celorepublikové dotazování a mnohé jiné faktory ovlivňují cenu Omnibus výzkumu jako je například věk dotazované, pohlaví nebo jiná vlastnost respondenta. Stejně tak je dobré si uvědomit, že otázky s otevřenou odpovědí jsou otázky, které se musí kódovat - zde je cena vždy dražší, než u otázky zavřené apod. Cenově výhodné je i opakování dohodnuté části několikrát ročně.

V čem je Omnibus výhodný?

Omnibus je výhodný v tom, že náklady na celý výzkum se rozdělí mezi více zadavatelů, kteří vloží své otázky do dotazníku. Dotazník tak obsahuje více témat a každý zadavatel dostane výsledky za svou část dotazníku a demografické charakteristiky respondentů.

V čem může nastat u Omnibusu problém?

I Omnibus má jednu nevýhodu. Může se stát, že váš požadavek se setká s překážkou - vámi požadovaná časová vlna omnibusu může být již „obsazena“. Každý omnibus má svou kapacitu, kterou je agentura schopná zvládnout - tzn. že každý výzkum není bez omezení. Omezení je zejména v celkové době dotazovatelnosti, ta nesmí překročit určitou dobu, kdy respondenti by nebyli ochotni tak dlouho odpovídat a rozhovor by přímo odmítli, nebo odbyli v podobě automatických odpověďmi na dotazované otázky, které nemají vypovídací hodnotu. Další překážkou v omnibusu může být téma vašeho výzkumu - je totiž třeba zabránit tomu, aby se stejné téma v dotazníku neopakovalo několikrát, proto je vhodné se o výzkum zajímat s určitým časovým předstihem.

(Zdroj informací: http://vyzkumy.cz/)

omnibus.txt · Poslední úprava: 2013/10/09 15:34 (upraveno mimo DokuWiki)