Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


mystery_shopping

Mystery shopping

Jedná se o druh kvalitativního výzkumu trhu, který se zaměřuje na maloobchodní kvalitu služeb či informací o produktech a službách vlastní nebo konkurenční firmy. Ten kdo Mystery shopping provádí se nazývá Mystery shopper, vystupuje jako normální zákazník a má za úkol nákup výrobku, kladení otázek, registrace stížností nebo hraní určité role. Tím získává zpětnou vazbu o svých zkušenostech.

Tato technika minimalizuje unik informací v porovnání s jinými výzkumnými technikami (např. dotazování). Výzkumník zapisuje svou zpětnou vazbu do dotazníku nebo může pořizovat audio a video nahrávky. Mystery shopping se používá v každém odvětví, nejčastěji se takto posuzují veřejná místa - jako jsou prodejny, kina, hotely, restaurace. U posuzování Hotelů se můžeme setkat s názvem Mystery guest, ta se používá například při ověřování klasifikace hotelu („hvězdičky“).

(Zdroj informací: http://cs.wikipedia.org/)

mystery_shopping.txt · Poslední úprava: 2013/10/09 15:34 (upraveno mimo DokuWiki)