Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


moderator_kvalitativniho_vyzkumu

Moderátor kvalitativního výzkumu

Moderátor kvalitativního výzkumu je osoba, která sama provádi dotazování v kvalitativním výzkum (Focus groups, hloubkové rozhovory) a celou diskuzi vede. Bývá to nejčastěji školený psycholog, který je dobře obeznámen s nonverbální psychologií, která hraje v tomto typu výzkumu velkou roli. Moderátor pak vede diskuzi, pokládá respondentům otázky, používá projektivních otázek k testování názorů, parafrázování a jiných psychologických metod.

Jde mu především o to, co je cílem celého výzkumu. S co možná největší jistotou zjistit různé postoje k dané problematice a nejdůležitější aspekty, které tyto postoje ovlivňují. (Například je-li ten který výrobek oblíbený, je-li nějaký jiný, který mu konkuruje a proč, co je na studovaném výrobku dobré, co přitahuje zákazníky, co je na něm naopak nepřitažlivé, co odrazuje zákazníky atd.)

moderator_kvalitativniho_vyzkumu.txt · Poslední úprava: 2013/10/09 15:34 (upraveno mimo DokuWiki)