Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


komunikacni_ucinnost_reklamy_apod

Komunikační účinnost reklamy

Nehledě na metodu marketingových komunikací předchází samotnému měření efektivity zaznamenání stavu, ve kterém se právě nacházíme. Prostřednictvím marketingového výzkumu zkoumáme především ty údaje, které se budeme snažit působením kampaně změnit. Je přitom nutné zachovat stejnou metodiku výzkumu, aby byla získaná data porovnatelná a relevantní.

 • Pokud se chystáme zlepšit image produktu, budeme se muset soustředit zřejmě na dotazníkový výzkum u větší části respondentů. Relativně nejméně finančně náročná je metoda omnibusu, který nám prozradí pomocí dotazování naši pozici (vnímané vlastnosti výrobku, jeho klady a zápory, jak je vidí spotřebitel, jeho vnímanou hodnotu, citlivost na cenu atd.).
 • Chystáme-li zvýšení prodejů, pak stačí, abychom porovnali relevantní čísla před kampaní a po ni. Nutné je ovšem eliminovat sezónní výkyvy. Je také možné měřit jednotlivé prostředky komunikačního mixu během kampaně a zjistit tak slabá místa
 • Uvádíme-li nový produkt, začínáme logicky na nule. Na základě porovnání s konkurencí a tržních zkušeností si však můžeme stanovit reálné cíle, se kterými budeme na závěr porovnávat výsledek našeho snažení.

Existuje několik parametrů, na které se musíme při výzkumu účinnosti propagace soustředit. Volba toho, co vlastně měřit, bude záviset na formě zvolené marketingové aktivity:

 • prodeje
 • spontánní znalost značky
 • podpořená znalost značky
 • propojení propagace a dané značky nebo produktu (děláme-li reklamu například na určitý druh vína, skutečně si zákazník odnese z komunikace to, co chceme, nebo prostě jen vidí a pamatuje si “nějakou reklamu na víno”?)
 • návštěvnost internetové stránky
 • počet telefonátů (SMS) na speciální zákaznickou linku (pokud je součástí propagace - např. při soutěži)
 • vnímaná image produktu nebo značky
 • vnímaná hodnota (při repositioningu můžeme měřit, zda se nám podařilo zvýšit vnímanou hodnotu produktu)
 • počet odevzdaných (odeslaných) odpovědí na soutěžní otázku, případně počet vyplněných kupónů, spojených s určitou akcí - tento údaj je vhodné sledovat zvláště u spotřebitelských soutěží, abychom získali přehled, kolik z našich zákazníků se do akce zapojilo
 • zájem distributorů o naše produkty (zvláště v případě B2B propagace - jde svým způsobem o měření prodejů, ale čistě v distribučních kanálech, ne u koncového spotřebitele)

zdroj: http://www.m-journal.cz

komunikacni_ucinnost_reklamy_apod.txt · Poslední úprava: 2013/10/09 15:34 (upraveno mimo DokuWiki)