Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


desk_research_analyza_sekudarnich_dat

Desk research analýza

Desk research analýza je analýza, která vychází ze současných dat, které jsou k dispozici - tedy již existujících dat. Tato data mohou mít podobu odborných publikací, zpráv z medií, výstupů z výzkumných projektů a databází státních a nestátních organizací, atp. Desk research analýza je ve své podstatě nezbytným krokem každého výzkumného projektu, neboť umožňuje získání základních znalostí o zkoumané problematice. V některých případech, pokud je dostatek relevantních dat, není potřeba následná aplikace terénního šetření.

Desk Research analýza jednoduše znamená nalezení, sesbírání, zpracování a vyhodnocení již existujících dat. Jedná se o jeden z nejzákladnějších a nejlevnějších nástrojů v marketingovém výzkumu, který přesto dokáže poskytnout mnoho cenných a důležitých podkladů pro Vaše další rozhodování.

(Zdroj informací: http://www.antropologie.org/)

desk_research_analyza_sekudarnich_dat.txt · Poslední úprava: 2013/10/09 15:34 (upraveno mimo DokuWiki)