Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vazeni_dat

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

vazeni_dat [2013/05/04 17:57]
testmz vytvořeno
vazeni_dat [2013/10/09 15:34] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-STRUKTURA+====== Vážení dat ====== 
 + 
 +**Vážení dat** se používá v marketingovém výzkumu ke zpřesnění výsledných dat. Každému respondentovi se přiřadí váha, která vyrovná nepoměr mezi strukturou výběrového vzorku a skutečnou strukturou zkoumané populace. Výběrový vzorek lze převážit podle různých faktorů nebo kombinací faktorů. Nejčastěji to bývají faktory jako je pohlaví, věk, kraj nebo velikost místa bydliště.
vazeni_dat.1367683048.txt.gz · Poslední úprava: 2013/10/09 15:34 (upraveno mimo DokuWiki)