Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


segmentace

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

segmentace [2013/10/07 15:00]
honza_marketing-insight.cz
segmentace [2013/10/09 15:34] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Segmentace ====== ====== Segmentace ======
-Segmentace trhu je jedna z metod analýzy trhu. Cílem je poznat strukturu daného trhu na který chce výrobce umístit svůj výrobek nebo službu.Při segmentaci trhu se jedná o rozdělení celkového trhu na jednotlivé skupiny zákazníků, které chce výrobce svým výrobkem zaujmout.[1] Cílové segmenty jsou navzájem odlišné svými potřebami, charakteristikami a nákupním chováním. Jednotlivé skupiny zákazníků (vybrané segmenty) by měly být vnitřně co nejvíc podobné – homogenní, ale mezi sebou navzájem co nejvíce rozdílné – heterogenní.+Segmentace trhu je jedna z metod analýzy trhu. Cílem je poznat strukturu daného trhu na který chce výrobce umístit svůj výrobek nebo službu.Při segmentaci trhu se jedná o rozdělení celkového trhu na jednotlivé skupiny zákazníků, které chce výrobce svým výrobkem zaujmout. Cílové segmenty jsou navzájem odlišné svými potřebami, charakteristikami a nákupním chováním. Jednotlivé skupiny zákazníků (vybrané segmenty) by měly být vnitřně co nejvíc podobné – homogenní, ale mezi sebou navzájem co nejvíce rozdílné – heterogenní.
  
  
segmentace.1381150805.txt.gz · Poslední úprava: 2013/10/09 15:34 (upraveno mimo DokuWiki)