Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


segmentace

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

segmentace [2013/10/07 14:59]
honza_marketing-insight.cz
segmentace [2013/10/09 15:34] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Segmentace ====== ====== Segmentace ======
-Segmentace trhu je jedna z metod analýzy trhu. Cílem je poznat strukturu daného trhu na který chce výrobce umístit svůj výrobek nebo službu.Při segmentaci trhu se jedná o rozdělení celkového trhu na jednotlivé skupiny zákazníků, které chce výrobce svým výrobkem zaujmout.[1] Cílové segmenty jsou navzájem odlišné svými potřebami, charakteristikami a nákupním chováním. Jednotlivé skupiny zákazníků (vybrané segmenty) by měly být vnitřně co nejvíc podobné – homogenní, ale mezi sebou navzájem co nejvíce rozdílné – heterogenní.+Segmentace trhu je jedna z metod analýzy trhu. Cílem je poznat strukturu daného trhu na který chce výrobce umístit svůj výrobek nebo službu.Při segmentaci trhu se jedná o rozdělení celkového trhu na jednotlivé skupiny zákazníků, které chce výrobce svým výrobkem zaujmout. Cílové segmenty jsou navzájem odlišné svými potřebami, charakteristikami a nákupním chováním. Jednotlivé skupiny zákazníků (vybrané segmenty) by měly být vnitřně co nejvíc podobné – homogenní, ale mezi sebou navzájem co nejvíce rozdílné – heterogenní.
  
  
Řádek 11: Řádek 11:
       * Výběr cílového segmentu – organizace si zvolí ten segment nebo segmenty trhu, na kterých pro ni má smysl operovat       * Výběr cílového segmentu – organizace si zvolí ten segment nebo segmenty trhu, na kterých pro ni má smysl operovat
  
-Nejčatěji jsou využívána tato segmentační kritéria:+**Nejčastěji jsou využívána tato segmentační kritéria:**
  
   * Geografická – zákazníci jsou rozděleni podle svého geografického rozmístění například podle kontinentů, zemí nebo regionů apod.   * Geografická – zákazníci jsou rozděleni podle svého geografického rozmístění například podle kontinentů, zemí nebo regionů apod.
Řádek 19: Řádek 19:
   * Nákupní či mediální chování – frekvence a rozsah nákupů, loajalita k dodavateli, sledovanost jednotlivých médií apod.   * Nákupní či mediální chování – frekvence a rozsah nákupů, loajalita k dodavateli, sledovanost jednotlivých médií apod.
        
-V případě B2B, lze uvažovat o těchto doplňujících kritériích:+**V případě B2B, lze uvažovat o těchto doplňujících kritériích:**
  
       * Charakter organizace – sektor, obor nebo odvětví působení, velikost organizace, kultura organizace apod.       * Charakter organizace – sektor, obor nebo odvětví působení, velikost organizace, kultura organizace apod.
segmentace.1381150747.txt.gz · Poslední úprava: 2013/10/09 15:34 (upraveno mimo DokuWiki)