Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


moderator_kvalitativniho_vyzkumu

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

moderator_kvalitativniho_vyzkumu [2013/05/04 17:26]
testmz vytvořeno
moderator_kvalitativniho_vyzkumu [2013/10/09 15:34] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-STRUKTURA+====== Moderátor kvalitativního výzkumu ====== 
 + 
 +**Moderátor** kvalitativního výzkumu je osoba, která sama provádi dotazování v kvalitativním výzkum (Focus groups, hloubkové rozhovory) a celou diskuzi vede. Bývá to nejčastěji školený psycholog, který je dobře obeznámen s nonverbální psychologií, která hraje v tomto typu výzkumu velkou roli. Moderátor pak vede diskuzi, pokládá respondentům otázky, používá projektivních otázek k testování názorů, parafrázování a jiných psychologických metod.  
 + 
 +Jde mu především o to, co je cílem celého výzkumu. S co možná největší jistotou zjistit různé postoje k dané problematice a nejdůležitější aspekty, které tyto postoje ovlivňují. (Například je-li ten který výrobek oblíbený, je-li nějaký jiný, který mu konkuruje a proč, co je na studovaném výrobku dobré, co přitahuje zákazníky, co je na něm naopak nepřitažlivé, co odrazuje zákazníky atd.)
moderator_kvalitativniho_vyzkumu.txt · Poslední úprava: 2013/10/09 15:34 (upraveno mimo DokuWiki)